SIKA CHỐNG THẤM TẠI VĨNH LONG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

SIKA CHỐNG THẤM TẠI VĨNH LONG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?5 (100%) 1 vote[s] Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI VĨNH PHÚC? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI YÊN BÁI? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI TUYÊN QUANG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI TP HỒ CHÍ MINH? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI TIỀN GIANG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI TRÀ VINH? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI THANH HÓA? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI THÁI NGUYÊN? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI HUẾ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI TÂY NINH? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI THÁI BÌNH? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI SƠN LA? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI QUẢNG TRỊ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI SÓC TRĂNG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI QUẢNG NINH? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI QUẢNG NGÃI? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI QUẢNG NAM? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI QUẢNG BÌNH? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI PHÚ YÊN? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI PHÚ THỌ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI NINH THUẬN? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI NINH BÌNH? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI NGHỆ AN? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI NAM ĐỊNH? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI LONG AN? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI LẠNG SƠN? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI LÀO CAI? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI LÂM ĐỒNG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI LAI CHÂU ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI KIÊN GIANG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI KON TUM? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI NHA TRANG KHÁNH HÒA ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI HƯNG YÊN ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI HẬU GIANG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI HÒA BÌNH ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI HẢI PHÒNG ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI HẢI DƯƠNG ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI HÀ TĨNH? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI HÀ GIANG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI HÀ NAM? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI GIA LAI ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI ĐỒNG THÁP ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI ĐỒNG NAI? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI ĐIỆN BIÊN ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI ĐẮK NÔNG ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI ĐÀ NẴNG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI CAO BẰNG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI CẦN THƠ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI BÌNH THUẬN ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI CÀ MAU? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI BÌNH PHƯỚC? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI BÌNH DƯƠNG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI BÌNH ĐỊNH ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI BẾN TRE ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI BẮC NINH? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI BẠC LIÊU ? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI BẮC KẠN? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI BẮC GIANG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI VŨNG TÀU? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI AN GIANG? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

Rate this post Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công uy tín chuyên nghiệp. Hãy chọn chúng tôi Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên […]

SIKA CHỐNG THẤM TẠI HÀ NỘI? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?

SIKA CHỐNG THẤM TẠI HÀ NỘI? MUA SIKA Ở ĐÂU UY TÍN?5 (100%) 1 vote[s] Hiện nay Sika và các vật liệu mới ngày càng được khách hàng quan tâm nhờ khả năng giúp xây nhanh hơn, chống thấm tốt hơn và bền đẹp hơn. Quý vị cần tìm đơn vị cung cấp, thi công […]

HÃY CHỌN CHÚNG TÔI SIKA VIỆT MỸ

HÃY CHỌN CHÚNG TÔI SIKA VIỆT MỸ5 (100%) 6 vote[s] Tập đoàn VMCGROUP xin trân thành cảm ơn Quý anh chị đã ghé thăm và luôn ủng hộ cho Việt Mỹ. Nếu Quý vị đang cần tìm một nhà cung cấp đáng tin nhất, được phục vụ  trên mức hài lòng, Hãy cho chúng tôi […]

TÌM HIỂU VỀ KEO SILICONE SHINETSU VÀ ĐỊA CHỈ BÁN SẢN PHẨM UY TÍN NHẤT

Rate this post Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ uy tín cung cấp dòng keo silicone shinetsu? Đến ngay Hoachatvietmy.vn bạn sẽ mua được sản phẩm chất lượng ưng ý! Tìm hiểu về keo silicone shinetsu và địa chỉ bán sản phẩm uy tín nhất Keo silicone shinetsu là một sản phẩm được ứng […]

KEO SILICONE APOLLO LÀ GÌ? MUA Ở ĐÂU UY TÍN

Rate this post APOLLO là một thương hiệu liên doanh của hai công ty Dow Chemical (của Mỹ nhà máy tại Hàn Quốc)  và hãng Shinetsu (của Nhật Bản nhà máy tại Thái Lan). Đây được xem là hai ông lớn của làng hóa chất hàng đầu thế giới. Keo silicone Apollo được sản xuất […]

KEO SILICONE CHỐNG CHÁY KCC ĐƯỢC ỨNG DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Rate this post Công trình của bạn cần sử dụng keo silicone KCC, nhưng bạn chưa nắm hết thông tin về sản phẩm. Cùng Hóa Chất Việt Mỹ tìm hiểu chi tiết về một số đặc tính, công dụng, hướng dẫn sử dụng cũng như địa chỉ mua keo silicone uy tín. Mời bạn cùng […]

CÁC LOẠI CHẤT TẨY RỈ SÉT HIỆN NAY

Rate this post Chất tẩy rỉ sét nào giúp các chi tiết máy bằng kim loại đạt được hiệu quả làm sạch tối ưu. Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi đó. THAM KHẢO CÁC LOẠI CHẤT TẨY RỈ SÉT PHỔ BIẾN Rỉ sét là quá trình tự nhiên xảy ra đối […]

THAM KHẢO THÔNG TIN HÓA CHẤT CẤY THÉP LÀ GÌ

THAM KHẢO THÔNG TIN HÓA CHẤT CẤY THÉP LÀ GÌ5 (100%) 3 vote[s] Với đặc tính riêng và nhiều công dụng nổi trội, hóa chất cấy thép giờ đây đã trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình thi công công trình. THAM KHẢO THÔNG TIN HÓA CHẤT CẤY THÉP LÀ GÌ Tham […]

HỎI ĐÁP BẢNG GIÁ BÁN KEO SILICONE SHINETSU

Rate this post Keo silicone shin – etsu AA có tính năng khô nhanh không chảy nên thích hợp khi thi công ở bề mặt thẳng đứng. Keo dùng cho trám trét, bít kín bể cá, bồn nước, nhà lắp ghép. Khả năng chịu nhiệt từ -5˚C đến 15˚C. CHI TIẾT VỀ KEO SILICONE SHIN […]

ĐẠI LÝ BÁN KEO SILICONE APOLLO A500 A600

Rate this post HỆ THỐNG ĐẠI LÝ BÁN KEO SILICONE APOLLO MIỀN BẮC Đánh giá Tổng quan về đại lý keo Apollo Cty VMCGROUP Đại lý keo Apollo chúng tôi có thâm liên lâu năm và có uy tín trên thị trường về phân phối các loại keo silicon Apolo với giá rẻ hơn, giao dịch thuận tiện, […]

HỎI ĐÁP NƠI BÁN KEO APOLLO GIÁ RẺ

Rate this post Nơi bán keo apollo giá rẻ nơi bán keo Apolo giá rẻ nhất Hà Nội Đại lý phân phối keo silicon APOLO A100, A200, A300, A500, A600, APOLO FOAM Tìm đại lý keo silicone APOLLO Giá keo APOLLO So sánh giá keo APOLLO A100, A200, A300, A500, A600, APOLO FOAM Bảng giá […]

BÁN KEO SILICONE CÁC HÃNG APOLLO KCC SHINETSU

Rate this post Cty VMCGROUP là đại lý cung cấp các dòng keo silicone nhập khẩu chính hãng đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như giá thành hợp lý nhất. Keo silicone là  hợp chất hỗn hợp không có sẵn trong tự nhiên, chịu được những biến đổi khí hậu thời tiết, chị nhiệt […]

KEO SILICONE APOLLO A100 A600 GIAO TẬN CÔNG TRÌNH

Rate this post CÁC SẢN PHẨM KEO SILICONE XÂY DỰNG CÔNG TY VMCGROUP VIỆT NAM ĐANG PHÂN PHỐI  KEO APOLLO A100  KEO APOLLO A175  KEO APOLLO A200   KEO APOLLO A250   KEO APOLLO A300   KEO APOLLO A500  KEO APOLLO A600   KEO APOLLO BOND – (ABOND)  KEO TOPBOND   KEO APOLLO FOAM  KEO GLASS SEAL A100  KEO GLASS SEAL A300 KEO PU FOAM    KEO PU LARGO ULTRA    KEO SILICONE SN – […]

Thông tin liên hệ Sika Việt Mỹ

Rate this post TRỤ SỞ VMCGROUP 49+51 Ngô Văn Sở – TP Nha Trang Call 0945 002 568 Tel 0258 3551 551 Call 0258 3551 377 Tel 0258 3551 388Email: nt@vmcgroup.com.vn Bản đồ đường đi VMCGROUP HÀ NỘI CẦU GIẤY Số 61 Ngõ 381 Nguyễn Khang Call 0947 464 464 Tel 093456 2133 Call 0243 7472 333 Tel 0243 7474 666Email: hanoi@vmcgroup.com.vn Bản đồ đường đi VMCGROUP HÀ NỘI […]

MUA HÀNG NGAY TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA SIKA VIỆT MỸ

MUA HÀNG NGAY TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA SIKA VIỆT MỸ5 (100%) 6 vote[s]     Quý khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Chi nhánh công ty gần nhất của VMCGROUP dưới đây để chúng tôi được phục vụ tốt nhất. Trân trọng cảm ơn […]

THI CÔNG XOA TĂNG CỨNG NỀN SIKA GREEN / SIKA GREY

THI CÔNG XOA TĂNG CỨNG NỀN SIKA GREEN / SIKA GREY5 (100%) 2 vote[s] Thi công xoa tăng cứng bề mặt nền ( sàn ): Các sản phẩm thường sử dụng: Sika (xanh, xám, bột hardener) là sản phẩm dạng bột, thi công rắc lên bề mặt bê tông hoặc vữa lúc còn ướt nhằm […]

BÁO GIÁ SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN / SIKA GREY MỚI NHẤT

BÁO GIÁ SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN / SIKA GREY MỚI NHẤT5 (100%) 1 vote[s] BÁO GIÁ TĂNG CỨNG NỀN SIKA GREEN / SIKA GREY Báo giá sika tăng cứng bề mặt bê tông từ công ty bê tông Miền nam chuyên thi công xoa nền bê tông được phân phối chính hãng và giá tốt nhất thị trường hiện […]

CÁCH THI CÔNG SIKA MEMBRANE CHỐNG THẤM HIỆU QUẢ NHẤT

Rate this post Sika Membrane hay Sikaproof Membrane là vật liệu chống thấm dạng màng lỏng bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần. Loại vật liệu này được hướng dẫn sử dụng bằng cách thi công nguội. Sika Membrane thường được sử dụng khi thi công ngăn ngấm nước đáp ứng các yêu […]

ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ SIKAPROOF MEMBRANE NTN?

Rate this post Đặc điểm độc đáo của vật liệu chống thấm Sikaproof Membrane Dễ thi công bằng chổi hay bình phun Khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt Đặc tính kết dính tuyệt hảo và lấp kín các vết nứt Được liên kết để sử dụng trên các kết cấu cũ […]

BÁN SIKA MEMBRANE CHỐNG THẤM GỐC BITUM CHẤT LƯỢNG CAO

Rate this post Sikaproof Membrane Chống Thấm Bi Tum Đàn Hồi Sika membrane dạng lỏng gốc bitum polymer cải tiến pha nước chống thấm bên ngoài bề mặt công trình. Thi công dễ dàng, bám dính chặt, che kín vết nứt, đàn hồi dẻo dai, khô nhanh phù hợp nhiều mục đích chống thấm và đặc biệt […]

Định mức tiêu hao Sikafloor Chapdur Green/Grey theo nhu cầu thực tế?

Định mức tiêu hao Sikafloor Chapdur Green/Grey theo nhu cầu thực tế?5 (100%) 1 vote[s] Định mức xoa nền bê tông bằng Sikafloor Chapdur Green/Grey|Đinh muc xoa nen be tong …|Cung cấp Sikfloor Chapdur giá tốt, giao hàng tận nơi. Định mức tiêu hao Sikafloor Chapdur Green/Grey theo nhu cầu thực tế? Mô tả   Sikafloor […]

SIKA CHAPDUR GREEN TĂNG CỨNG NỀN MÀU XANH LÁ ĐẸP BÓNG

Rate this post Thông số kỹ thuật của SIKA CHAPDUR GREEN  chi tiết như sau: 1.Tên sản phẩm/Tên gọi khác SIKA CHAPDUR GREEN 2.Thông tin sản phẩm – Sikafloor Chapdur Green là chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay ở dạng rắc khô. Sikafloor Chapdur có chứa các cốt liệu thiên nhiên […]

Sikafloor Chapdur Green/Grey Chất làm cứng nền rắc khô tạo bóng

Rate this post Sikafloor Chapdur Grey/Green (màu xám/màu xanh)là chất làm cứng sàn hardenner gốc xi măng, sử dụng được ngay, ở dạng rắc khô. Sikafloor Chapdur Grey/Green (màu xám/màu xanh) có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ Các ứng dụng Sikafloor Chapdur  Để gia cố cho bề mặt […]

SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN/GREY CÁCH ĐÁNH NỀN TĂNG CỨNG NHƯ THẾ NÀO?

SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN/GREY CÁCH ĐÁNH NỀN TĂNG CỨNG NHƯ THẾ NÀO?5 (100%) 1 vote[s] Ứng dụng Sikafloor Chapdur SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN/GREY CÁCH ĐÁNH NỀN TĂNG CỨNG NHƯ THẾ NÀO? Hầu hết các sàn công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi, bãi đỗ xe, tầng hầm, hầm ngầm, khu vực để hàng hoá được thi công đánh bóng và […]

Tăng cứng nền Sikafloor Chapdur Green/Sika Grey dùng bao nhiêu kg/m2 ?

Rate this post Sikafloor Chapdur Green – Chapdur Grey là Chất xoa nền Sika  trên bề mặt bê tông, đánh bóng giúp tăng cứng bề mặt bê tông, bề mặt sàn. Giúp bề mặt bê tông có màu tự nhiên, Sikafloor Chapdur Green – Chapdur Grey là chất vô cơ một thành phần, dễ dàng thi công rắc khô  Chất […]

Bán Sikafloor Chapdur Green/Grey đánh bóng và tăng cứng nền nhà xưởng

Rate this post Bột Tăng Cứng Bề Mặt Bê Tông Sikafloor Chapdur Sikafloor Chapdur có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ để gia cố bề mặt sàn bê tông, các tấm bê tông, tăng khả năng kháng mài mòn nhờ đó giảm thiểu […]

Bán Sikament R7N Phụ Gia bê tông tươi

Rate this post Phụ Gia Sikament R7 N Hóa Dẻo Tăng Cường Độ Bê Tông Phụ gia hóa dẻo gốc Lignosulfonat sử dụng trong sản xuất bê tông khối lớn và bê tông kết cấu có mác dưới 300 cần độ chảy cao, có độ dẻo nên tăng tính thi công, tăng cường độ cuối […]

Bán Sikatop Seal 107 Vữa Chống Thấm Và Bảo Vệ Đàn Hồi hiệu quả

Rate this post Vữa Chống Thấm và Bảo Vệ Đàn Hồi Sikatop Seal 107 Vữa chống thấm cho độ bám dính cao, khả năng che phủ lớn, lớp chống thấm có độ đàn hồi nhẹ, chịu được áp lực nước mà không ngấm nước. Sikatop seal 107 dùng chống thấm đàn hồi bên trong và bên ngoài […]

SIKA 107 ĐƯỢC SỬ DỤNG CHỐNG THẤM NHỮNG VỊ TRÍ NÀO?

Rate this post Sử dụng SikaTop 107 SikaTop 107 là vật liệu chống thấm được dùng để chống thấm bên trong và bên ngoài, trám vết nứt trên bê tông, vữa, gạch: – Nhà vệ sinh – Sàn mái nhàriêng – Bể nước Ứng dụng SikaTop®107 cung cấp những đặc tính sau: – Các thành phần được chế tạo […]

Sikatop Seal 107 Chống thấm nhà vệ sinh, bể nước, sân thượng

Rate this post Sản xuất (xuất xứ): Sika Việt Nam Quy cách: Đóng gói bộ 25 kg Mã sản phẩm: Sikatop seal 107   • Thông tin về sản phẩm  – Dạng/màu:     Thành phần A: Chất lỏng/ trắng     Thành phần B: Bột/xám  – Đóng gói: 25 Kg/ bộ (A + B)  – Lưu trữ: […]

SIKAGROUT 214-11 ỨNG DỤNG THỰC TẾ THẾ NÀO?

Rate this post Thi công rót vữa: Rót vữa sau khi trộn. phải bảo đảm không khí bị nhốt trong vữa được giải thoát hết. Khi rót vữa vào đế phải duy trì cột áp suất để giữ cho dòng chảy của vữa không bị gián đoạn. Phải bảo đảm ván khuôn được dựng chắc […]

VỮA RÓT SIKAGROUT 214-11 ĐỊNH LƯỢNG SỬ DỤNG VÀ THI CÔNG NTN?

Rate this post VỮA RÓT SIKAGROUT 214-11 | VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT Sử dụng: Vữa rót không co ngót gốc xi măng, Vữa trộn sẵn Đóng gói: Bao 25 kg / 76 bao ~ 1m3 vữa Xuất xứ: Sika SikaGrout 214-11 là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời […]

BÁN SikaGrout 214-11 GIÁ DỰ ÁN GIAO TẬN NƠI

Rate this post SikaGrout 214-11 thích hợp cho các công việc rót vữa sau: Nền móng máy, Bệ đường ray, Cột trong các kết cấu đúc sẵn, Định vị bu lông, Gối cầu, Các lổ hổng, Các khe hở, Các hốc tường, Nơi sửa chữa cần cường độ cao.   /// THÔNG TIN VỀ SẢN […]

HƯỚNG DẪN THI CÔNG SIKA 214-11

Rate this post Thi công sản phẩm Sikagrout 214-11 Chuẩn bị bề mặt thi công: Bề mặt bê tông phải sạch, đặc chắc, không dích dầu mỡ và các tạp chất khác. Các bề mặt bằng kim loại (sắt, thép) phải không có vảy rỉ sét hoạc dầu mỡ Các bề mặt hút nước phải […]

SIKA 214-11 VỮA TỰ SAN KHÔNG CO NGÓT

SIKA 214-11 VỮA TỰ SAN KHÔNG CO NGÓT5 (100%) 3 vote[s] SikaGrout là sản phẩm vữa rót Sika gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót, Sikagrout 214-11 có thể bơm được với thời gian thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương. Thông tin chung : – Định mức: 1.9 […]

HƯỚNG DẪN THI CÔNG SIKA 107 CHỐNG THẤM CHO BỂ

Rate this post Hướng dẫn Thi công 1. Chuẩn bị bề mặt cho bằng phẳng vệ sinh sạch sẽ, không dính dầu mỡ. Nếu cần sử dụng vữa để tạo góc, làm phẳng bề mặt, hay tạo dốc, sử dụng Sika Latex như chất kết nối với bê tông ( Trộn Sika latex với nước […]

Sika top Seal 107 Vữa Chống Thấm Và Bảo Vệ Đàn Hồi

Rate this post Vữa Chống Thấm và Bảo Vệ Đàn Hồi Sikatop Seal 107 Vữa chống thấm cho độ bám dính cao, khả năng che phủ lớn, lớp chống thấm có độ đàn hồi nhẹ, chịu được áp lực nước mà không ngấm nước. Sikatop seal 107 dùng chống thấm đàn hồi bên trong và bên ngoài […]

Hướng dẫn kỹ thuật thi công SikaGrout GP đảm bảo chất lượng

Rate this post Khối lượng thể tích ~ 1.60 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống của bột) ~ 2.20 kg/lít (khối lượng thể tích của vữa mới trộn) Tỷ lệ trộn ( độ sệt có thế chảy được ) Sikagrout GP : nước = 1 : 0.15 (theo khối lượng) ~ 3.75 lít nước […]

ỨNG DỤNG CỦA SIKAGROUT GP TRONG THI CÔNG THỰC TẾ

Rate this post CÁC ỨNG DỤNG CỦA SIKAGROUT GP Sikagrout GP thích hợp cho các công việc rót vữa sau: Nền móng máy (không rung động) Bệ đường ray Trụ cột trong các kết cấu đúc sẵn Định vị bu lông Gối cầu Các lỗ hổng Các khe hở Các hốc tường Nơi sửa chữa cần cường […]

SIKAGROUT GP VỮA TỰ SAN KHÔNG CO NGÓT

SIKAGROUT GP VỮA TỰ SAN KHÔNG CO NGÓT5 (100%) 2 vote[s] SIKAGROUT GP Sikagrout GP là vữa rót gốc xi măng, không co ngót có thể bơm được dùng với các mục đích thông thường MÔ TẢ VỀ SIKAGROUT GP Sikagrout GP là vữa rót trộn sẵn gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với […]

MUA BÁN CÁC SẢN PHẨM APOLO CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post   MUA BÁN CÁC SẢN PHẨM APOLO CHẤT LƯỢNG TỐT        QUÝ CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM CÓ TÍNH NĂNG TƯƠNG TỰ TẠI ĐÂY HOẶC TẠI ĐÂY HÓA CHẤT VIỆT MỸ – VMCGROUP –THẾ GIỚI HÓA CHẤT  www.phanphoihoachat.vn  | www.vmcgroup.com.vn cskh@vmcgroup.com.vn *TRỤ SỞ THANH HÓA 343 Lê Lai […]

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHỐNG THẤM BỂ NGẦM HIỆU QUẢ NHẤT

Rate this post PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHỐNG THẤM BỂ NGẦM  HIỆU QUẢ NHẤT  Các phương án cơ bản của việc xử lý chống thấm các công trình ngầm như sau: 1- Dùng phụ gia chống thấm trộn trong bê tông. 2- Dùng các loại màng bitum, polyme.. keo,.. các dung dịch tạo màng chống […]

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHỐNG THẤM BỂ NGẦM HIỆU QUẢ NHẤT

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHỐNG THẤM BỂ NGẦM HIỆU QUẢ NHẤT4.5 (90%) 2 vote[s] PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHỐNG THẤM BỂ NGẦM  HIỆU QUẢ NHẤT  Các phương án cơ bản của việc xử lý chống thấm các công trình ngầm như sau: 1- Dùng phụ gia chống thấm trộn trong bê tông. 2- Dùng các […]

SIKAPROOF MEMBERANE MÀNG CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post SIKAPROOF MEMBERANE MÀNG CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TỐT Sikaproof Membrane là vật liệu chống thấm dạng màng lỏng bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần, thi công nguội.   Các ứng dụng Sikaproof Membrane Lớp chống thấm bên dưới lòng đất cho các bề mặt bê tông và vữa trát […]

CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH HIỆU QUẢ NHẤT

Rate this post CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH HIỆU QUẢ NHẤT – Màng chống thấm dạng khò dán như Màng chống thấm Petro ( Italia ), Màng chống thấm KM ( Đài Loan ), … là màng chống thấm được cấu tạo bởi hợp chất dẻo nhiệt, thành phần bitum cải tiến, gia cố với hệ thống […]

Chống thấm ban công, sê nô, tollet, sân thượng, sàn mái đơn giản bằng Sika

Rate this post Chống thấm ban công, sê nô,  sân thượng, sàn mái đơn giản bằng Sika Bước 1: Xử Lý Bê Tông Chuẩn Bị Bề Mặt Diện Tích Chống Thấm – Đục bỏ những ba dớ bê tông, tạp chất dư thừa bám trên mặt sàn, tường bê tông. vệ sinh bằng bàn chải […]

Chống thấm bể bơi,bể ngầm chất lượng tốt

Rate this post Chống thấm bể bơi,bể ngầm chất lượng tốt Một số hạng mục như bể chứa nước ngầm, bể bơi … sau một thời gian đưa vào sử dụng có hiện tượng rỏ rỉ nước ra ngoài (gây hao nước) hoặc nước ở các mạch ngầm đưới đất ngấm ngược vào bên trong […]

DULUX BASED GLOSS_ SƠN LÓT GỐC NƯỚC CHO GỖ VÀ KIM LOẠI CHẤT LƯỢNG

DULUX BASED GLOSS_ SƠN LÓT GỐC NƯỚC CHO GỖ VÀ KIM LOẠI CHẤT LƯỢNG5 (100%) 1 vote[s]  DULUX BASED GLOSS_ SƠN LÓT GỐC NƯỚC CHO GỖ VÀ KIM LOẠI CHẤT LƯỢNG Mô tả ngoại quan:  Dulux Sơn lót gốc nước là sản phẩm của công nghệ đột phá mới, sử dụng 100% gốc nước, nên nhẹ mùi và có […]

MUA BÁN THANH TRƯƠNG NỞ DB2015 CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Sử dụng Thanh trương nở Cao su – Bentonite Hyper Stop DB series HYPER STOP được chế tạo từ cao su butyl mền dẻo kết hợp với bentonite trương nở, sản phẩm khi tiếp xúc với nước có tác dụng bịt kín các lỗ xốp và lỗ mao quản tại khu vực […]

MUA BÁN SIKAGROUT 214-11 CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

Rate this post Các ứng dụng của SikaGrout 214-11 HS SikaGrout 214-11 HS là vữa rót được thiết kế để kháng lại sự co ngót thông thường của bê tông và vữa đồng thời hấp thụ và giảm thiểu các ảnh hưởng của sự rung động đến nền móng. Tính năng đạt cường độ cao sớm rất thích hợp cho những nơi […]

Mua bán Sikadur 752 – Nhựa epoxy hai thành phần chất lượng cao

Rate this post Sikadur 752 – Nhựa epoxy hai thành phần Nhựa bơm epoxy hai thành phần có độ nhớt thấp Sikadur 752 là dung dịch để bơm, có độ nhớt thấp, không dung môi, gốc nhựa epoxy cường độ cao. Sau khi trộn, sản phẩm được bơm vào các lỗ hổng và các vết […]

MUA BÁN CHẤT TẨY GỈ THÉP BO5 CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Tên sản phẩm: Chất biến đổi gỉ BO5 chống oxy hóa Mô tả ngoại quan:  Chất tẩy rỉ BO5 chống oxy hóa là chất biến đổi gỉ hỗn hợp được sản xuất trên cơ sở các hoá chất vô cơ và hữu cơ; Dùng để làm sạch thép bị gỉ; Dùng để bảo quản […]

Sikament NN -Phụ gia bê tông

MUA BÁN SIKAMENT NN PHỤ GIA BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

Rate this post Tên sản phẩm: MUA BÁN SIKAMENT NN PHỤ GIA BÊ TÔNG Tên gọi khác: Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tong Sikament NN Mô tả ngoại quan:  Skikament NN  phụ gia bê tông là một dung dịch có hai tính năng vừa là chất siêu hóa dẻo được dùng để sản xuất bê […]

MUA BÁN KEO KINGBOND A800 CHẤT LƯỢNG CAO

Rate this post Tên sản phẩm: Silicone Kingbon A800 – keo silicone axit (GP)   Tên gọi khác: keo silicone axit đa năng Mô tả ngoại quan: silicon kingbon A800 Trạng thái vật lý : Dạng nhũ tương dẻo, mịn Hệ keo : Axetic Trọng lượng riêng : 0.98 -1.0 (g/cm3) Thời gian khô bề mặt : […]

ĐỊA CHỈ MUA SIKA CHỐNG THẤM TỐT NHẤT TẠI THANH HÓA

Rate this post Tìm được một địa chỉ mua sika tại Thanh Hóa  uy tín không hề khó. Bài viết dưới đây sẽ bật mí bạn một địa chỉ mua sika Thanh Hóa chất lượng và rẻ nhất. Sika – Hoá chất xây dựng hàng đầu tại Thanh Hóa    Với khả năng kết dính và chống thấm cực […]

ĐỊA CHỈ MUA SIKA CHỐNG THẤM TỐT NHẤT TẠI HẢI PHÒNG

Rate this post Tìm được một địa chỉ mua sika Hải Phòng uy tín không hề khó. Bài viết dưới đây sẽ bật mí bạn một địa chỉ mua sika Hải Phòng chất lượng và rẻ nhất. Sika – Hoá chất xây dựng hàng đầu tại Việt Nam   Với khả năng kết dính và […]

KEO SILICONE KCC SL907 TRUNG TÍNH -CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

Rate this post Tên sản phẩm: KEO SILICONE KCC SL907 – KEO SILICON TRUNG TÍNH Mô tả ngoại quan:  KEO SILICONE KCC SL907 TRUNG TÍNH Là loại Keo Silicone  kcc SL907 Trung Tính được sử dụng như 1 chất mattittrám trét, dán dính đa dụng, có độ bám dính tốt với hầu hết mọi chất liệu. Sản phẩm […]

NHẬN THI CÔNG SIKA CHỐNG THẤM BỂ NƯỚC SINH HOẠT

Rate this post THI CÔNG CHỐNG THẤM  A/ Bước I: Xử Lý Bê Tông Chuẩn bị bề mặt chống thấm: Đục bỏ bê tông và tạp chất dư thừa bám trên mặt sàn, tường bê tông. vệ sinh bằng bàn chải thép, có chỗ cần thiết mài cho sàn, tường phẳng sạch sẽ. Những chỗ tường bê […]

THI CÔNG CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH NHANH NHẤT

Rate this post Biện pháp thi công chống thấm sàn vệ sinh bằng vật liệu của Sika, Basf…. Yêu cầu bề mặt bê tông trước khi bàn giao cho công tác chống thấm – Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật: ván khuôn, gỗ, sắt thép, xà bần, nước đọng… – Các […]

MUA BÁN SIKADUR 752 – NHỰA EPOXY HAI THÀNH PHẦN CHẤT LƯỢNG CAO

MUA BÁN SIKADUR 752 – NHỰA EPOXY HAI THÀNH PHẦN CHẤT LƯỢNG CAO1 (20%) 1 vote[s] Chất kết dính cường độ cao_Sikadur 752 Tên gọi khác Nhựa bơm Epoxy 2 thành phần có độ nhớt thấp Sikadur 752 Mã sản phẩm Sika 752 Ngoại quan  Màu:               Vàng nhạt/ không màuĐóng gói:       1 kg & 2 […]

MUA BÁN CHẤT KẾT DÍNH CHO SÀN GỖ SikaBond® -T55(J) CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post SikaBond® -T55(J) Chất kết dính dùng để lắp ghép các loại sàn gỗ CÔNG DỤNG Là chất kết dính sàn gỗ đàn hồi thích hợp với các loại ván sàn đặc trong công nghiệp ván sàn trang trí, ván sàn công nghiệp, lót sàn gỗ cũng như ván okal / MDF có […]

Mua bán Sika® MonoTop®-615HB chất lượng tốt nhất

Rate this post Sika® MonoTop®-615HB Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao CÔNG DỤNG Sửa chữa nhanh cho các bề mặt đứng và nằm ngang của vữa và bê tông ở trên hoặc dưới mặt đất Vữa trám/ sửa chữa cho những khu vực bị lỗ rỗng, rỗ tổ ong v.v. Sửa chữa […]

MUA BÁN SIKA VISCOCTETE 3000- 20M CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông. Sika Viscocrete 3000-20 Sika Viscocrete 3000-20 là phụ gia bê tông siêu hoá dẻo công nghệ cao gốc polyme thế hệ thứ 3 với hiệu quả tạo độ xốp và giúp bê tông bơm được dễ dàng. Sika Viscocrete 3000-20 phù hợp với tiêu […]

Sikafloor Chapdur – Bột tăng cứng sàn chất lượng tốt

Rate this post sikafloor chapdur chất làm cứng sàn   sikafloor chapdur là chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay ở dạng rắc khô.  Sikafloor Chapdur – Bột tăng cứng sàn hardener Sikafloor Chapdur có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ Các […]

MUA BÁN SIKATOP SEAL 107 CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Các ứng dụng công trình sử dụng SikaTop Seal 107 chống thấm gốc xi măng      + Bể nước uống, bể bơi, hồ bơi, bể chứa nước.      + Công trình Tầng hầm, cầu cống      + Sân thượng và ban công, tường chắn.      + Dùng để trám […]

SÚNG BẮN KEO RAMSET G5 CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post  Súng bắn keo cấy thép Ramset G5  Xuất sứ: Ramset   Công dụng: Súng bơm keo/hóa chất Ramset Epcon G5 (dung tích 650ml)  Sử dụng dễ dàng, thuận tiện: Kéo chốt, lắp tuýp hóa chất/keo cấy thép, đóng chốt và sử dụng bơm keo dễ dàng.  Sử dụng được cho nhiều lần bơm keo  Súng bắn keo cấy […]

MUA BÁN THANH TRƯƠNG NỞ CAO SU DB25*19 CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Sử dụng Thanh trương nở Cao su – Bentonite Hyper Stop DB series HYPER STOP được chế tạo từ cao su butyl mền dẻo kết hợp với bentonite trương nở, sản phẩm khi tiếp xúc với nước có tác dụng bịt kín các lỗ xốp và lỗ mao quản tại khu vực […]

MUA BÁN CHẤT CHỐNG THẤM FLINKOTE CHẤT LƯỢNG CAO

Rate this post Mô tả Flinkote Flinkote là gì? Ở Việt Nam, các nhà thi công thường gọi là Flinkote nhưng tên chính xác loại vật liệu này là Flintkote. Thực ra tên của loại vật liệu này không thực sự quan trọng bằng khả năng chống thấm hiệu quả cao khiến nó được ứng dụng rộng rãi trong việc […]

MUA BÁN SIKA RAINTITLE CHỐNG THẤM TƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO

Rate this post Tên sản phẩm: MUA BÁN SIKA RAINTITLE CHỐNG THẤM TƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO Công dụng / Ứng dụng:  Sika RainTite là hợp chất chống thấm đàn hồi kháng UV dạng sệt gốc Acrylic. Sika RainTite Ứng dụng Sika RainTite Sàn mái bê tông Bề mặt hoàn thiện Trám khe mối nối và trám ốc vít cho nhiều […]

KEO SILICONE KCC SL907 TRUNG TÍNH CHẤT LƯỢNG CAO

Rate this post Tên sản phẩm: KEO SILICONE KCC SL907 – KEO SILICON TRUNG TÍNH Mô tả ngoại quan:  KEO SILICONE KCC SL907 – KEO SILICON TRUNG TÍNH Là loại Keo Silicone Trung Tính được sử dụng như 1 chất mattittrám trét, dán dính đa dụng, có độ bám dính tốt với hầu hết mọi chất liệu. Sản […]

BÁN APOLLO SEALANT A600 SỐ LƯỢNG LỚN TẠI THANH HÓA – NGHỆ AN

Rate this post BÁN APOLLO SEALANT A600 SỐ LƯỢNG LỚN TẠI THANH HÓA – NGHỆ AN Tư vấn giá tốt 0934533885- 093 224 5500 Quy cách: 300ml/chai, 25 chai/thùng Xuất xứ: NHẬT Công dụng / Ứng dụng: APOLLO SEALANT A600  Kính, đá hoa cương, khung kính trượt, nhà lắp ghép Kim loại, cấu trúc treo, […]

BÁN KEO KCC 801 CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Tên sản phẩm: KEO SILICONE KCC SL801 ACID Mô tả ngoại quan: KEO SILICONE KCC SL801  ACID Là Keo Silicone Axit được sử dụng như một chất dán dính với độ bám dính cao. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩnASTM (D412). * Ứng dụng:      -Sử dụng dán Kính, Nhôm, Gạch, Bê tông, Cửa […]

Mua bán Băng trám kín_Sika Multiseal 10m x 300mm chất lượng tốt

Rate this post Băng trám kín_Sika Multiseal 10m x 300mm  Tên gọi khác Sika Multiseal 10×300 Mã sản phẩm Sika mul 3×10 Ngoại quan  Dạng: BăngMặt trên có lớp phôi nhôm Mặt dưới là băng trám kín phủ lớp bitumen máu đen tự kết dính coa màng bảo vệ có thể tháo ra dễ dàng […]

BÁN KEO SHINETSU 4588T CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post  BÁN KEO SHINETSU 4588T CHẤT LƯỢNG TỐT  Sealant- 4588T là keo dán một thành phần trung tính gốc oxime, 100% silicone nên có độ bámdính tốt, đàn hồi cao, có sức chịu đựng cao đối với nhiệt độ, thời tiết khắc nghiệt, độ ẩm, ozone và tia cực tím. Sealant -4588T không mùi, không axit acetic và không bị ăn mòn, có khả năng kếtdính tốt với hầu hết các vật liệu khi được sử dụng với một lớp sơn lót thích hợp. Ngoài ra, sealant – 4588T còn có thêm một tính năng rất quan trọng, đó là khả năng chống mốc cao, đạttiêu chuẩn JIS Z-2911:2000. Sealant – 4588T được sử dụng đặc biệt thích hợp cho nhà bếp, phòng tắm, bồn rửa, tủ lạnh và phòng sạch và những nơi thường có nấm mốc xuất hiện. Khôngphù hợp để dán các hồ cá bằng kính. MỌI THẮC MẮC QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ 0947464464-0934533885 ĐỂ BIẾT THÊM NHIỀU SẢN PHẨM LIÊN QUAN QUÝ KHÁCH XEM TẠI ĐÂY   Đặc điểm sản phẩm Chi tiết Đặc trưng Chống nấm mốc100 % silicone Độ bám dính cao […]

BÁN KEO KCC 801 CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Tên sản phẩm: KEO SILICONE KCC SL801 ACID Mô tả ngoại quan:  Tên sản phẩm: KEO SILICONE KCC SL801 ACID Mô tả ngoại quan: KEO SILICONE KCC SL801  ACID Là Keo Silicone Axit được sử dụng như một chất dán dính với độ bám dính cao. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩnASTM (D412). * Ứng […]

KEO CHỐNG RÊU MỐC SILICONE KCC SL 825 CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post KEO CHỐNG RÊU MỐC SILICONE KCC SL 825 CHẤT LƯỢNG TỐT Là loại Keo Silicone Trung Tính có chức năng kháng khuẩn, được chế tạo và xử lý đặt biệt để sử dụng trong phòng sạch, ở những môi trường dễ phát sinh vi khuẩn. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ sinh […]

Bán keo Shin-Etsu Silicone sealant AA chất lượng tốt

Rate this post Bán keo Shin-Etsu Silicone sealant AA chất lượng tốt  Sealant-AA là keo dán kín một thành phần gốc Acetoxy, dễ dàng sử dụng và khô nhanh ở nhiệt độ phòng. Sealant-AA kết dính và đàn hồi tốt trên nhiều vật liệu khác nhau như kính, kim loại, bồn nước, hồ cá bằng kính, nhà lắp ghép, xây dựng hệ thống treo và trên nhiều bề mặt vật liệukhác nhau khi sử dụng thêm một lớp sơn lót. Ngoài ra, keo Shin-Etsu Silicone sealant AA AA còn có khả năng chịu nhiệtđộ cao và thời tiết lạnh từ -5˚C đến 15˚C, kháng hóa chất và có độ bền vượt trội. Do sealant –AA có tính năng không bị lún, không bị chảy nên còn có thể ứng dụng theo chiều dọc và chiều ngang của mẫu thiết kế như các mối nối trên trần nhà và mép tường. Đặc điểm sản phẩm       Chi tiết Đặc trưng Khô nhanhĐộ bám dính tốtChịu nhiệt độ tốt Sử dụng phù hợp Kính Tiêu chuẩn -ASTM C-920-01 Type S, Grade NS Class 12 ½-GB/T 14683-93 8020G, N-BS 5889:1989, Type B Xuất xứ Thái Lan Màu Trắng sữa, trắng trong. Đóng gói 280ml/Chai; 25chai/thùng ☎️ ☎️ ☎️ ☎️: QUÝ KHÁCH CÓ […]

BÁN KEO SHINETSU SEALANT N CHẤT LƯỢNG TỐT

BÁN KEO SHINETSU SEALANT N CHẤT LƯỢNG TỐT5 (100%) 1 vote[s] BÁN KEO SHINETSU SEALANT N CHẤT LƯỢNG TỐT  KEOSHINETSU SEALANT_N là keo silicone một thành phần trung tính gốc Oxime có độ đàn hồi rất cao, sau khi tiếp xúc với hơi ẩm và độ ẩm ở nhiệt độ phòng sẽ tạo thành một dạng chất dẻo như cao su. Do tính năng không bị lún nên được áp dụng trên bề mặt mối nối trên trần nhà hoặc trên bề mặt ron tường. Sealant- N không mùi trong quá trình sử dụng và không ăn mòn kim loại, đặc biệt phù hợpđể sử dụng cho các công trình nội thất và ngoại thất. Sealant- N có độ bám dính tốt, thích hợp sử dụng trên nhiều vật liệu khác nhau như kính, đá, đá hoa cương, kim loại, khung kính trượt, vữa hồ, nhựa, cấu trúc treo, nhà lắp ghép, gỗ, bề mặt sơn, sợi tổng hợp, cao su silicon lưu hóa. Ngoài ra, Sealant-N còn có khả năng chịu nhiệt cao và thời tiết lạnh từ -50°C đến 150°C.     Đặc điểm sản phẩm       Chi tiết Đặc trưng Không ăn mòn kim loại100 % siliconeĐộ bám dính cao Sử dụng phù hợp Kính, kim loại, nhựa, gỗ, đáKhung kính trượt, vữa hồ. Tiêu chuẩn -JIS A 5758-97 G-F 20LM-ASTM C 920 Type S, Grade NS Class 25-GB/T 14683-93 8020F,N […]

BÁN CHẤT BIẾN ĐỔI GỈ THÉP HT CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Tên sản phẩm: Chất biến đổi gỉ HT chống oxy hóa Mô tả ngoại quan:  Chất tẩy rỉ HTchống oxy hóa là chất biến đổi gỉ hỗn hợp được sản xuất trên cơ sở các hoá chất vô cơ và hữu cơ; Chất tẩy rỉ HT chống oxy hóaDùng để làm sạch thép bị gỉ; […]

SIÊU TẨY Ố KÍNH _ VÁNG KÍNH_ CÁU CẶN TRÊN KÍNH CHẤT LƯỢNG TỐT

SIÊU TẨY Ố KÍNH _ VÁNG KÍNH_ CÁU CẶN TRÊN KÍNH CHẤT LƯỢNG TỐT4 (80%) 1 vote[s] Tên sản phẩm: Siêu tẩy ố mốc kính VMC Mô tả ngoại quan:  , các đốm nước cứng và các loại vết bẩn cứng đầu bám trên bề mặt. Siêu tẩy ố mốc cáu cặn kính VMC dùng tốt cho gương kính […]

SIÊU TẨY SƠN H810 CHẤT LƯỢNG TỐT

SIÊU TẨY SƠN H810 CHẤT LƯỢNG TỐT2 (40%) 1 vote[s] Tên sản phẩm: STR H810 – Chất Tẩy Sơn Mô tả ngoại quan:  Bóc tẩy sơn, vani, sơn mài và các chất bám dính trên bề mặt vật liệu dễ dàng và nhanh chóng. Dùng con lăn quét tiết kiệm về nhân công và thời gian. […]

BÁN SIKAMENT R4_ PHỤ GIA BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Tên sản phẩm: Sikament R4-Phụ gia sản xuất bê tông Tên gọi khác: Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông Sikament R4 Mô tả ngoại quan:  – Sikament R4 là một chất siêu hóa dẻo hiệu quả cao, có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết […]

KEO BỌT NỞ CHỐNG CHÁY – KCC PU65 CHẤT LƯỢNG TỐT

KEO BỌT NỞ CHỐNG CHÁY – KCC PU65 CHẤT LƯỢNG TỐT5 (100%) 1 vote[s] Tên sản phẩm: KEO BỌT NỞ CHỐNG CHÁY – KCC PU65 Mô tả ngoại quan:  Tên sản phẩm: KEO BỌT NỞ CHỐNG CHÁY – KCC PU65 Mô tả ngoại quan: Keo Foam chống cháy KCC PU65 là loại keo bọt nở Polyurethane 1 thành phần, […]

SIKA MONOTOP R – VỮA SỬA CHỮA BÊ TÔNG CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Sika Monotop R là Vữa sửa chữa polyme cải tiến công nghệ cao. Sản xuất (xuất sứ): Sika Mã sản phẩm: Sika MonoTop R Đóng gói: Bao 25kg Liên hệ mua hàng: Mr Bá 0947 464 464 Mô tả sản phẩm    Sika MonoTop R sửa chữa nhanh cho các bề mặt thẳng đứng, mặt nằm ngang. […]

SƠN CHỐNG THẤM HAI THÀNH PHẦN BUILDMIX POLYLASTIC CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post MÔ TẢ : Buildmix Polylastic được thiết kế chống thấm hai thành phần polymer_ xi măng kháng nước cực mạnh, khả năng đàn hồi cao, chống thấm, chống nứt hiệu quả. ỨNG DỤNG: Buildmix Polylastic được thiết kế chống thấm cho các vị trí chống thấm mái, chống thấm bể nước, WC, nhà […]

Sikafloor Chapdur Green

HƯỚNG DẪN THI CÔNG SIKAFLOOR CHAPDUR GREEN, GREY NHANH NHẤT

Rate this post Tên sản phẩm: SIKA FLOOR CHAPDUR GREY -Chất phủ sàn gốc xi măng Mô tả ngoại quan:  Sikafloor Chapdur Grey là chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay ở dạng rắc khô. Sikafloor Chapdur có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được […]

THANH TRƯƠNG NỞ CAO SU BENTONITE CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post HYPERSTOP DB 2015: THANH TRƯƠNG NỞ CAO SU BENTONITE HYPER STOP được chế tạo từ cao su butyl mền dẻo kết hợp với bentonite trương nở, sản phẩm khi tiếp xúc với nước có tác dụng bịt kín các lỗ xốp và lỗ mao quản tại khu vực mạch ngừng thi công […]

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THI CÔNG CHỐNG THẤM BẰNG SIKATOP SEAL 107 NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THI CÔNG CHỐNG THẤM BẰNG SIKATOP SEAL 107 NHANH NHẤT4.4 (88%) 10 vote[s] Sikatop Seal 107 được dùng để chống thấm bên trong và bên ngoài nhà, trong công tác sửa chữa và bảo vệ chống sương giá và các tác nhân khử băng. Lãnh vực thi công: Bể nước uống; Tầng […]

BÁN SIKADUR 731CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Các ứng dụng Sikadur 731: – Lớp kết nối mỏng vững chắc – Có thể dùng cho bê tông, sắt, thép, nhôm, gạch ceramic, gỗ, thủy tinh, polyester, epoxy, … – Sữa chữa bê tông – Trám các lỗ hổng – Chất kết dính cho các thanh sắt chờ – Trám các vết nứt […]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIKAMENT R4 NHANH NHẤT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIKAMENT R4 NHANH NHẤT4.3 (86.67%) 3 vote[s] Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông Sikament R4 Mô tả – Sikament R4 là một chất siêu hóa dẻo hiệu quả cao, có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất […]

BÁN SIKADUR 42 MP CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Sử dụng Sikadur 42 MP: Sikadur 42 MP kết dính kết cấu thép chờ, neo, cột chống, các thanh thép nối và chống. Sikadur 42 MP rót vữa cho bản đệm, mối nối cơ học cho cầu, gối cầu. Sikadur 42 MP rót cho các đường ray, đường ray cần trục, trong đường gầm, trên […]

HƯỚNG DẪN THI CÔNG BĂNG CẢN NƯỚC HIỆU QUẢ NHẤT

Rate this post Hướng dẫn quy trình thi công băng cản nước hiệu quả nhất cho mạch dừng bê tông Ở rất nhiều hạng mục công trình xây dựng lớn như tầng hầm, đập nước, cầu cống, đường sá đê điều.. thường phải sử dụng sản phẩm băng cản nước để thi công chống thấm. Sản phẩm […]

BÁN SIKA MONOTOP R CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Thông số sản phẩm Sika MonoTop-R: Dạng / Màu: Bột / Màu xám Đóng gói: 25kg/bao Điều kiện lưu trữ: Lưu trữ trong điều kiện khô mát có bóng râm, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp, tránh trời mưa và nhiệt độ từ  +6°C và +40°C Thời hạn sử dụng: 06 […]

BÁN BĂNG CẢN NƯỚC WATERBAR V25 CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post Băng cản nước  Sika Waterbar V25  Thông tin về sản phẩm Dạng/Màu: Băng đàn hồi/Vàng Đóng gói : Cuộn 20m Mô tả Sika Waterbars V25 được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu […]

BÁN SIKAGROUT 214-11 CHẤT LƯỢNG CAO

Rate this post BÁN SIKAGROUT 214-11 CHẤT LƯỢNG CAO . Tính năng đạt cường độ cao sớm rất thích hợp cho những nơi có yêu cầu chịu tải trọng sớm như móng máy, cột chịu lực, dầm dự ứng lực, gối cầu, thanh tà vẹt và bu lông định vị v.v… Ưu điểm – Độ chảy lỏng […]

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG VẬT LIỆU CHỐNG THẤM SIKA

Rate this post HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG VẬT LIỆU CHỐNG THẤM SIKA Hiện tượng bị thấm nước, ngấm hơi ẩm ở các công trình xây dựng không còn xa lạ với người sử dụng. Mối liên quan của việc chống thấm dột với tuổi thọ của các  ngôi nhà, văn phòng làm việc hoặc nhà xưởng […]

MUA BÁN SIKA MEMBRANE CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG CAO

MUA BÁN SIKA MEMBRANE CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG CAO5 (100%) 1 vote[s] Sika proof membrane là màng chống thấm lỏng chống thấm bitume polime gốc nước một thành phần thi công nguội. ƯU ĐIỂM: – Dễ thi công bằng chổi hay bình phun – Khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt […]

TƯ VẤN CHỐNG THẤM TẦNG HẦM NHÀ CAO TẦNG NHANH NHẤT

Rate this post Chống thấm tầng hầm nhà cao tầng: Biện pháp và công nghệ thi công Chống thấm tầng hầm nhà cao tầng: Khi thiết kế thi công một tòa nhà cao tầng đều phải tính toán rất kỹ các phương án chịu lực và quan trọng là phải có khả năng chịu được […]

CHỐNG THẤM NGƯỢC BỂ NƯỚC VÀ TƯỜNG NHÀ BẰNG SIKA

Rate this post CHỐNG THẤM NGƯỢC BỂ NƯỚC VÀ TƯỜNG NHÀ BẰNG SIKA Chống thấm ngược: Sử dụng phương pháp chống thấm ngược vào mùa mưa cho các hạng mục như tầng hầm, bể nước ăn, tường nhà…được coi là phổ biến và đạt hiệu quả cao hiện nay. Thị trường chống thấm hiện nay khá đa dạng. Đa số câc vật […]

HƯỚNG DẪN CÁCH THI CÔNG CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG, BAN CÔNG

HƯỚNG DẪN CÁCH THI CÔNG CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG, BAN CÔNG3 (60%) 1 vote[s] HƯỚNG DẪN CÁCH THI CÔNG CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG, BAN CÔNG Chống thấm sân thượng: Ngày nay có rất nhiều phương pháp giúp bạn việt này như chống thấm sika…. Nhưng việc chống thấm sân thượng là cực kỳ phức tạp. Phải hểu đúng […]

CHỐNG THẤM SÂN THƯƠNG NHƯ NÀO HIỆU QUẢ TỐT

Rate this post I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG Hiện nay việc chống thấm kết hợp với chống thấm sân thượng theo phương pháp đang dùng (quét chống thấm , lát gạch tàu ) rất khó sửa chữa bảo trì khi có hiện tượng thấm xảy ra , nhất là một số công trình đang trong quá trình […]

TƯ VẤN CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH HIỆU QUẢ NHẤT

Rate this post TƯ VẤN CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH HIỆU QUẢ NHẤT Nguyên nhân thấm dột Do nhà vệ sinh khi thi công không chống thấm mới  ngay ban đầu, dẫn đến hiện tượng thấm sàn ngay khi sử dụng hoặc trải qua một thời gian sử dụng. Các điểm thấm. Ống thoát sàn vệ sinh […]

CHỐNG THẤM BỂ BƠI VÀ CHỐNG THẤM BỂ NGẦM HIỆU QUẢ

CHỐNG THẤM BỂ BƠI VÀ CHỐNG THẤM BỂ NGẦM HIỆU QUẢ5 (100%) 3 vote[s] CHỐNG THẤM BỂ BƠI VÀ CHỐNG THẤM BỂ NGẦM HIỆU QUẢ Để xử lý hiện tượng này cần xác định đúng nguyên nhân để đưa ra phương án xử lý chống thấm thuận ( nước rò rỉ ra ngoài ) hay chống thấm […]

CHỐNG DỘT MÁI TÔN HIỆU QUẢ NHẤT HIỆN NAY

Rate this post CHỐNG DỘT MÁI TÔN HIỆU QUẢ NHẤT HIỆN NAY Một số nguyên nhân chính gây nên hiện tượng thấm dột mái tôn a. Dột từ những mũ đinh Mái tôn thường xuyên tiếp xúc với nước mưa. Tại vị trí các đinh vít (ốc vít) gắn trên mái sẽ xảy ra hiện […]

NHÀ MỚI CẦN CHỐNG THẤM NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT

Rate this post NHÀ MỚI CẦN CHỐNG THẤM NHƯ THẾ NÀO LÀ TỐT Hiện nay tại Việt nam, các chủ đầu tư khi xây dựng công trình, tòa nhà, chung cư cao tầng đã khá quan tâm đến việc chống thấmmới công trình. Và việc này đã trở thành những yếu tốt cốt lõi không thể […]

CHỐNG THẤM NGƯỢC LÀ GÌ? PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG HIỆU QUẢ

Rate this post CHỐNG THẤM NGƯỢC LÀ GÌ? PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG HIỆU QUẢ Chống thấm ngược là một trong những kỹ thuật mới được đưa vào chống thấm các hạng mục xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng sau đó bị thấm lại. ỨNG DỤNG Chống thấm ngược hồ xử lý nước thải, hồ bơi (đặc […]

CHỐNG THẤM THANG MÁY CHUYÊN NGHIỆP BẰNG SIKA

Rate this post CHỐNG THẤM THANG MÁY CHUYÊN NGHIỆP BẰNG SIKA Chống thấm thang máy: Hố thang máy là hạng mục nằm sâu dưới mặt đất, chịu rất nhiều tác động của các yếu tố khác nhau, đặc biệt là áp lực nước ngầm. Trong xây dựng việc trong tham thang may là yếu tố hết […]

mua bán Sikatop seal 107 -chất lượng cao

Rate this post Sikatop seal 107 – Phụ gia chống thấm Sikatop seal 107 là hỗn hợp giữa xi măng và polyme được sử dụngcho việc chống thấm các bề mặt vữa xây, bê tông, sàn mái, sàn vệ sinh… Mô tả: – Ứng dụng: Dùng để chống thấm bên trong bể nước, tầng hầm, sân […]

CHỐNG THẤM BẰNG SIKATOP SEAL 107 CHẤT LƯỢNG CAO

Rate this post CHỐNG THẤM BẰNG SIKATOP SEAL 107 CHẤT LƯỢNG CAO Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và vật liệu cần thiết cho thi công SIKATOP SEAL 107 a. Dụng cụ – Bay, đục, bàn chải sắt, chổi, xô, khoan trộn điện… – Dụng cụ hoặc thiết bị khác cho công tác chống thấm ở […]

CHỐNG THẤM DỘT SIKATOP SEAL107 UY TÍN HIỆU QUẢ NHẤT

Rate this post CHỐNG THẤM DỘT SIKATOP  SEAL 107 UY TÍN HIỆU QUẢ NHẤT Sikatop Seal 107 là vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi chuyên dùng chống thấm bể nước, chống thấm sàn vệ sinh… Vữa chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần Sikatop Seal 107 . Sản phẩm được thi […]

SIKA CHỐNG THẤM CHUYÊN DỤNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post SIKA CHỐNG THẤM CHUYÊN DỤNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG TỐT Sika Membrane hay Sikaproof Membrane là vật liệu chống thấm dạng màng lỏng bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần. Loại vật liệu này được hướng dẫn sử dụng bằng cách thi công nguội. Sika Membrane thường được sử dụng […]

MUA BÁN Sika® Latex TH CHẤT LƯỢNG CAO

Rate this post  MUA BÁN Sika® Latex TH CHẤT LƯỢNG CAO Sika® Latex TH chuyển dạng nhũ tương lại ngay cả trong những điều kiện có độ kiềm cao. Thông số sản phẩm Sika® Latex TH : Dạng / Màu                 : Chất lỏng / Màu trắng Đóng gói                     : Thùng  5 / 25 / 200 […]

MUA BÁN SIKA LATEX CHẤT LƯỢNG CAO

Rate this post MUA BÁN SIKA LATEX CHẤT LƯỢNG CAO  Sika Latex Chống Thấm và Kết Nối Sika® Latex chủ yếu thích hợp trộn với xi măng hoặc vữa xi măng-cát Sika® Latex gia tăng kết dính và khả năng chống thấm. Sika® Latex  được dùng cho các loại sau: –           Lớp hố dầu( vữa […]

SIKA LATEX VÀ SIKA LATEX TH PHỤ GIA KẾT NỐI BÊ TÔNG

SIKA LATEX VÀ SIKA LATEX TH PHỤ GIA KẾT NỐI BÊ TÔNG2 (40%) 8 vote[s] SIKA LATEX VÀ SIKA LATEX TH PHỤ GIA KẾT NỐI BÊ TÔNG SIKA LATEX – Phụ gia chống thấm cho vữa và tác nhân kết nối Thông tin về sản phẩm Sika Latex: Dạng/Màu: Lỏng/Trắng. Đóng gói: Thùng 5/25/200 lít. Lưu trữ: Nơi […]

Buildmix Latex – Phu gia chống thấm và tác nhân kết nối

Rate this post Buildmix Latex – Phu gia chống thấm và tác nhân kết nối 1. Miêu tả sản phẩm Buildmix Latex là một loại nhũ tương Styren Butadien cải tiến được trộn với ximăng hoặc v­ữa ximăng-cát nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm. 2. Ứng dụng Buildmix Latex là loại nhũ tương […]

Tại sao dùng Sikatop Seal 107 chống thấm bể nước

Rate this post Tại sao dùng Sikatop Seal 107 chống thấm bể nước Hiện nay có rất nhiều phương pháp để chống thấm cho bể nước nhưng có một câu hỏi đặt ra là tại sao dùng Sikatop Seal 107 để chống thấm bể nước lại hiệu quả? Sikatop Seal 107 có những ưu điểm gì mà nó được […]

4 SAI LẦM VỀ CÔNG TÁC CHỐNG THẤM BẠN CẦN BIẾT

Rate this post 4 SAI LẦM VỀ CÔNG TÁC CHỐNG THẤM BẠN CẦN BIẾT Điều kiện khí hậu của Việt Nam hết sức khắc nghiệt và các công trình xây dựng là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng rất lớn của đặc điểm khí hậu này. Nhiệt độ môi trường, độ ẩm biến […]

Xử lý gia cố tăng cứng mặt sàn bê tông xi măng

Rate this post Xử lý gia cố tăng cứng mặt sàn bê tông xi măng Tại nhiều công trình với những công năng đặc biệt có yêu cầu mặt sàn bê tông phải cứng hơn bình thường để sử dụng cho những công năng đặc biệt khác. Bên cạnh đó còn những yêu cầu như […]

CHẤT LÀM CỨNG SÀN CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post SIKAFLOOR CHAPDUR GREY – Chất phủ sàn gốc xi măng   Sikafloor Chapdur Grey là chất làm cứng sàn gốc xi măng, sử dụng được ngay ở dạng rắc khô. Sikafloor Chapdur có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng có kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ. Ưu điểm– […]

Sika Latex TH

SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT TẠI THANH HÓA

Rate this post SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT TẠI THANH HÓA SIKA LATEX TH (chất lỏng màu trắng) Quy cách: 5l/25l/200l Công dụng: Chất nhũ tương cao su tổng hợp được thêm vào vữa xi măng dùng để tạo: lớp hồ dầu, lớp vữa trát chống thấm, lớp vữa càn sàn, vữa xây, […]

ĐẠI LÝ SIKA TỐT NHẤT TẠI THANH HÓA

Rate this post ĐẠI LÝ SIKA TỐT NHẤT TẠI THANH HÓA Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Chúng tôi nhận cung cấp vật liệu và thi công chấm […]

ĐẠI LÝ SIKA CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI HẢI PHÒNG

Rate this post ĐẠI LÝ SIKA CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI HẢI PHÒNG Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Chúng tôi nhận cung cấp vật liệu và thi công […]

ĐẠI LÝ SIKA CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI HÀ NỘI

Rate this post Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Chúng tôi nhận cung cấp vật liệu và thi công chấm thấm hoàn chỉnh cho các công trình dự […]

ĐẠI LÝ SIKA TẠI QUẢNG NINH

Rate this post ĐẠI LÝ SIKA TẠI QUẢNG NINH Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Chúng tôi nhận cung cấp vật liệu và thi công chấm thấm hoàn […]

ĐẠI LÝ SIKA TẠI HẢI PHÒNG

ĐẠI LÝ SIKA TẠI HẢI PHÒNG5 (100%) 1 vote[s] ĐẠI LÝ SIKA TẠI HẢI PHÒNG Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Chúng tôi nhận cung cấp vật liệu […]

ĐƠN VỊ THI CÔNG CHỐNG THẤM TẠI THÁI BÌNH

Rate this post ĐƠN VỊ THI CÔNG CHỐNG THẤM TẠI THÁI BÌNH Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Chúng tôi nhận cung cấp vật liệu và thi công […]

ĐƠN VỊ THI CÔNG CHỐNG THẤM TẠI HẢI DƯƠNG

Rate this post ĐƠN VỊ THI CÔNG CHỐNG THẤM TẠI HẢI DƯƠNG Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Chúng tôi nhận cung cấp vật liệu và thi công […]

ĐƠN VỊ THI CÔNG CHỐNG THẤM TẠI HẢI PHÒNG

Rate this post ĐƠN VỊ THI CÔNG CHỐNG THẤM TẠI HẢI PHÒNG Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Chúng tôi nhận cung cấp vật liệu và thi công […]

ĐƠN VỊ THI CÔNG CHỐNG THẤM TẠI QUẢNG NINH

Rate this post ĐƠN VỊ THI CÔNG CHỐNG THẤM TẠI QUẢNG NINH Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Chúng tôi nhận cung cấp vật liệu và thi công […]

SIKA THÁI BÌNH CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post SIKA THÁI BÌNH CHẤT LƯỢNG TỐT Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin cậy cung cấp sản phẩm […]

SIKA HẢI DƯƠNG CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post SIKA HẢI DƯƠNG CHẤT LƯỢNG TỐT Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin cậy cung cấp sản phẩm […]

CUNG CẤP SIKA KHU VỰC QUẢNG NINH UY TÍN CHẤT LƯỢNG

Rate this post CUNG CẤP SIKA KHU VỰC QUẢNG NINH UY TÍN CHẤT LƯỢNG Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin […]

CUNG CẤP SIKA KHU VỰC HẢI PHÒNG CHẤT LƯỢNG

Rate this post CUNG CẤP SIKA KHU VỰC HẢI PHÒNG CHẤT LƯỢNG Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin cậy cung […]

CUNG CẤP SIKA CHỐNG THẤM KHU VỰC BẮC GIANG CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post CUNG CẤP SIKA CHỐNG THẤM KHU VỰC  BẮC GIANG CHẤT LƯỢNG TỐT  Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác […]

MUA BÁN SIKA CHỐNG THẤM TẠI BẮC GIANG CHẤT LƯỢNG TỐT

MUA BÁN SIKA CHỐNG THẤM TẠI BẮC GIANG CHẤT LƯỢNG TỐT3.4 (68.57%) 7 vote[s] MUA BÁN SIKA CHỐNG THẤM TẠI BẮC GIANG CHẤT LƯỢNG TỐT  Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị […]

MUA BÁN SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI THÁI BÌNH

Rate this post MUA BÁN SIKA CHỐNG THẤM  CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI THÁI BÌNH Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin […]

MUA BÁN SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TẠI PHÚ THỌ

Rate this post MUA BÁN SIKA CHỐNG THẤM  CHẤT LƯỢNG TẠI PHÚ THỌ Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin cậy […]

ĐẠI LÝ SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI THÁI BÌNH

Rate this post ĐẠI LÝ  SIKA CHỐNG THẤM  CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI THÁI BÌNH Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin […]

PHÂN PHỐI SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI QUẢNG NINH

Rate this post PHÂN PHỐI SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI QUẢNG NINH Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin […]

PHÂN PHỐI SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TẠI HẢI PHÒNG

Rate this post PHÂN PHỐI  SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TẠI HẢI PHÒNG Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin cậy […]

PHÂN PHỐI SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TẠI HẢI PHÒNG

Rate this post   PHÂN PHỐI  SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNG TẠI HẢI PHÒNG Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin cậy cung cấp sản […]

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ SIKA KHU VỰC MIỀN BẮC CHẤT LƯỢNG TỐT

Rate this post HỆ THỐNG ĐẠI LÝ SIKA KHU VỰC MIỀN BẮC CHẤT LƯỢNG TỐT Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin cậy […]

PHÂN PHỐI SIKA CHẤT TỐT TẠI THANH HÓA

Rate this post PHÂN PHỐI  SIKA CHỐNG THẤM CHẤT LƯỢNGTẠI THANH HÓA Sika Việt Mỹ (VMCGROUP) chuyên phân phối Dự án các sản phẩm Sika, Sika chống thấm, phụ gia bê tông, màng chống thấm, chất tăng cứng sàn chuyên dụng cho các công trình xây dựng lớn trên thị trường Toàn Quốc. Với sứ mệnh tiên phong: “Một đối tác tin cậy cung cấp sản phẩm Dự án […]

Thi công xoa tăng cứng sàn hardenner chất lượng tốt

Rate this post Thi công xoa tăng cứng sàn hardenner chất lượng tốt Thi công xoa tăng cứng sàn: Các sản phẩm Hardener thường sử dụng: Sikachapdur, Mastertop, Victatop là sản phẩm dạng bột, thi công rắc lên bề mặt bê tông hoặc vữa lúc còn ướt nhằm làm tăng độ cứng, độ mài mòn, tạo […]

Sửa chữa những khuyết tật trong bê tông nhanh nhất

Rate this post Sửa chữa những khuyết tật trong bê tông nhanh nhất 1. Hiện tượng bê tông bị rỗ Trong thi công bê tông tại chỗ, sau khi tháo ván khuôn thường gặp 3 dạng rỗ bê tông như sau: + Rỗ ngoài (hay gọi là rỗ mặt): mặt bê tông có hình dạng […]

Phân loại và nguyên nhân nứt bêtông

Phân loại và nguyên nhân nứt bêtông5 (100%) 1 vote[s] Phân loại và nguyên nhân nứt bêtông  Phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam hiện tại và lâu dài là một vấn đề rất lớn không chỉ về khối lượng, các loại công trình (cầu, cảng, đường, nhà, công trình thuỷ…) mà còn […]

TƯ VẤN CÁCH SỮA CHỮA BÊ TÔNG HIỆU QUẢ NHẤT

Rate this post TƯ VẤN CÁCH SỮA CHỮA BÊ TÔNG HIỆU QUẢ NHẤT  1. Giới thiệu Hiện tượng nứt bê tông trong thời gian gần đây xảy ra rộng khắp trong các công trình có kết cấu bê tông, bê tông cốt thép như : sàn nhà , tường tầng hầm, đập thủy điện (bê tông RCC) […]

TƯ VẤN XỬ LÝ KHE LÚN KHE HỞ , KHE CO GIÃN HIỆU QUẢ NHẤT .

Rate this post  TƯ VẤN XỬ LÝ KHE LÚN KHE HỞ , KHE CO GIÃN HIỆU QUẢ NHẤT . QUI TRÌNH THI CÔNG: Vinkems® GAP 600PU, Sika Flex … (Dùng chokhe co giãn). 1. Chuẩn bị bề mặt: ·         Khe co giãn cần xử lý phải được làm sạch và khô ráo. ·         Loại bỏ các chất bám bẩn như […]

Phụ gia siêu dẻo chất lượng tốt

Rate this post Phụ gia siêu dẻo chất lượng tốt  Phụ gia siêu dẻo là loại phụ gia có thể làm giảm lượng nước trong khi trộn hỗn hợp bê tông rất nhiều, nhưng nó khác với loại phụ gia giảm nước bình thường là nó không ảnh hưởng tới thời gian ninh kết của […]

Chống thấm Radcon Formula 7 chất lượng tốt

Rate this post Chống thấm Radcon Formula 7 chất lượng tốt  I. Yêu cầu bề mặt bê tông trước khi bàn giao cho công tác chống thấm: – Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật: ván khuôn, gỗ, sắt thép, xà bần, nước đọng… – Các khuyết tật của bê tông như […]

Giới thiệu quy trình thi công khoan cấy thép, neo bulong chất lượng

Rate this post Giới  thiệu quy trình thi công khoan cấy thép, neo bulong chất lượng 1. ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM – Sử dụng cho vật liệu nền là bê tông, đá tự nhiên, vật liệu đặc… – Bê tông nền: Nên sử dụng bê tông mác từ 200# – Có thể sử dụng […]

NHẬN THI CÔNG CHỐNG THẤM MÁI NHÀ HIỆU QUẢ NHẤT

Rate this post  NHẬN THI CÔNG CHỐNG THẤM MÁI NHÀ HIỆU QUẢ NHẤT  Vệt nước đó ngấm loang lổ rồi làm bong tróc lớp sơn vừa mới quét.Thật sự khó chịu, vậy làm sao ngăn chặn được nó trước khi xuất hiện cơn mưa rào tiếp theo? Tất cả trông mong vào việc thi công […]

Mua bán Sikadur 731 chất lượng

Rate this post Mua bán Sikadur 731 chất lượng  Sikadur 731 là chất kết dính hai phần không dung môi, tính linh hoạt cao, dựa trên hỗn hợp của nhựa epoxy và cốt liệu đặc biệt, được sản xuất để sử dụng ở nhiệt độ từ 8°C đến 35°C. Ứng dụng:  Chất kết dính gia cường […]

thi công chống thấm bể ngầm bằng phương pháp chống thấm ngược

Rate this post  thi công chống thấm bể ngầm bằng phương pháp chống thấm ngược Yêu cầu bề mặt bê tông trước khi bàn giao cho công tác chống thấm – Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật: ván khuôn, gỗ, sắt thép, xà bần…. – Các khuyết tật của bê tông […]

Biện pháp thi công chống thấm bể nước hiệu quả nhất

Rate this post Biện pháp thi công chống thấm bể nước hiệu quả nhất Yêu cầu bề mặt trước khi bàn giao cho công tác chống thấm – Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật: ván khuôn, gỗ, sắt thép, xà bần…. – Các đường ống cấp thoát nước xuyên bê tông […]

BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM BỂ NƯỚC HIỆU QUẢ NHẤT

Rate this post BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM BỂ NƯỚC HIỆU QUẢ NHẤT Yêu cầu bề mặt trước khi bàn giao cho công tác chống thấm – Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật: ván khuôn, gỗ, sắt thép, xà bần…. – Các đường ống cấp thoát nước xuyên bê tông […]

BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM TẦNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỐNG THẤM NGƯỢC

BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM TẦNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỐNG THẤM NGƯỢC2.5 (50%) 4 vote[s]   BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM TẦNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỐNG THẤM NGƯỢC Yêu cầu bề mặt trước khi bàn giao cho công tác chống thấm – Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại […]

BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM BỂ NƯỚC HIỆU QUẢ NHẤT

Rate this post BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM TẦNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỐNG THẤM NGƯỢC Yêu cầu bề mặt trước khi bàn giao cho công tác chống thấm – Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật: ván khuôn, gỗ, sắt thép, xà bần…. – Các đường ống cấp thoát nước xuyên bê […]

BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM SÀN NHÀ VỆ SINH CHẤT LƯỢNG

BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM SÀN NHÀ VỆ SINH CHẤT LƯỢNG5 (100%) 1 vote[s] BIỆN PHÁP THI CÔNG CHỐNG THẤM SÀN NHÀ VỆ SINH CHẤT LƯỢNG Yêu cầu bề mặt bê tông trước khi bàn giao cho công tác chống thấm – Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật: ván khuôn, […]

Biện pháp thi công chống thấm sàn mái hiệu quả nhất

Biện pháp thi công chống thấm sàn mái hiệu quả nhất5 (100%) 1 vote[s] Biện pháp thi công chống thấm sàn mái hiệu quả nhất Yêu cầu bề mặt bê tông trước khi bàn giao cho công tác chống thấm – Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật: ván khuôn, gỗ, sắt […]

Chống Thấm SiKa Và các Bước Thi Công Hiệu Quả

Chống Thấm SiKa Và các Bước Thi Công Hiệu Quả1 (20%) 1 vote[s] Chống Thấm SiKa Và các Bước Thi Công Hiệu Quả sử dụng vật liêu Chống Thấm Sika để hoàn thiện cho công trình của mình , nhưng bạn chưa biết phải thi công như thế nào ? Thi công Chống Thấm Sika […]

Thi công khò dán màng chống thấm Sika Bituseal T130SG chất lượng tốt

Rate this post Thi công khò dán màng chống thấm Sika Bituseal-T130-SG chất lượng  Hạng Mục: Chống thấm bể nước   Thi công chống thấm cho khu vực bể nước là rất quan trọng, nhất là khu bể nước thải vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước và điều kiện môi trường của khu vực. […]

thi công màng chống thấm khò nhiệt Sika T130SG chất lượng

Rate this post thi công màng chống thấm khò nhiệt Sika T130SG chất lượng  Màng chống thấm Sika Butiseal T130SG/140SG/BITUPLUS  là màng chống thấm dẻo,  được sản xuất từ hỗn hợp giầu bitum và hợp chất polymers APP được chọn lọc (Atactic Poly Propylen), có khả năng chịu nhiệt, chống tia tử ngoại UV và […]

CHỐNG THẤM NGƯỢC CHẤT LƯỢNG TỐT

CHỐNG THẤM NGƯỢC CHẤT LƯỢNG TỐT5 (100%) 1 vote[s] CHỐNG THẤM NGƯỢC CHẤT LƯỢNG TỐT  Chống Thấm Ngược hẳn đây là câu hỏi của khá nhiều đọc giả khi mà không am hiểu về xây dựng nhưng vẫn muốn chăm chút cho ngôi nhà cua mình vậy tại sao không đến với chúng tôi … […]

CHỐNG THẤM CỔ ỐNG BẰNG SIKA HIỆU QUẢ NHẤT

CHỐNG THẤM CỔ ỐNG BẰNG SIKA HIỆU QUẢ NHẤT4 (80%) 2 vote[s] CHỐNG THẤM CỔ ỐNG BẰNG SIKA HIỆU QUẢ NHẤT Biện pháp thi công chống thấm cổ ống xuyên sàn, xuyên tường bằng các sản phẩm của Sika Hiện  nay thì việc thi công cổ ống xuyên sàn, xuyên tường hoạc hộp kỹ thuật […]

CÁCH CHỐNG THẤM CỔ ỐNG XUYÊN SÀN HIỆU QUẢ NHẤT

Rate this post CÁCH CHỐNG THẤM CỔ ỐNG XUYÊN SÀN HIỆU QUẢ NHẤT – Tháo gỡ, di dời và dọn dẹp chướng ngại vật tại khu vực xung quanh cổ ống – Các đường ống cấp thoát nước xuyên bê tông hay hộp kỹ thuật nên được định vị và lắp đặt hoàn tất bằng […]

[Ảnh] Thi công chống thấm bằng màng khò nóng Sika T130SG T140SG

Rate this post   [Ảnh] Thi công chống thấm bằng màng khò nóng Sika T130SG T140SG   Tìm hiểu thi c